Zaadje

Tiny seed.jpg
 
​Hoewel ontstaan in volle coronacrisis bleek dit project een concrete invulling te zijn van een behoefte die al véél langer leefde bij heel wat mensen. 
De coronacrisis heeft veel pijnpunten in de huidige samenleving blootgelegd. Het gebrek aan perspectief, de doelloosheid, de alomtegenwoordige angst, de afhankelijkheid van het establishment werden pijnlijk tastbaar. Dit heeft veel mensen getriggerd om eindelijk werk te maken van de vele dromen en ambities die sinds lang lagen te sluimeren. Vrijland wil de zaadjes van deze dromen en ambities helpen groeien. We zijn het collectief Wakkere Burgers bijzonder dankbaar voor de input, de inspiratie en de steun bij de opstart van dit project.
 
Aan de basis van de nieuwe samenleving die we willen opbouwen, liggen een aantal kernwaarden die we willen beleven en uitdragen. Daarnaast buigen specifieke werkgroepen zich over het uitwerken van essentiële aspecten zoals o.a. water, voedsel, energie (licht, verwarming), onderwijs, werk, welzijnszorg, kinderopvang, handel, vervoer, sociale zekerheid, huisvesting, bestuur, conflicthantering, verbindingen, waarden, dierenwelzijn. Deze bouwstenen beogen een gevoel van rust en veiligheid, in contrast tot de chaos waarin onze maatschappij momenteel ondergedompeld is. Elke werkgroep is samengesteld uit mensen met interesse en een minimum aan competentie op het respectieve terrein.